רישום זכויות בטאבו כל מה שרציתם לדעתם

תוכן עניינים

כל עסקת מקרקעין מתחילה במסגרת רישומים כלשהם ומסתיימת ברישום ייחודי וכל זמן שהרישום לא הושלם, העסקה לא מושלמת.

לרישום זכויות יש חשיבות ממעלה ראשונה לצורך שיוך וקביעת הקניין שנרכש על ידי הקונים, האפשרות לסחר בנכס, למכור אותו, לשעבד אותו ולעשות בו פעולות נוספות – כל זאת בכפוף לכך שהנכס נרשם על שם הקונים. אם הנכס לא רשום, יש פגם.

היכן מתנהלים רישומי זכויות בטאבו ושעבודים בישראל?

קיימים מספר רשויות וגופים בהם נוכל לבדוק את הזכויות ביחס למקרקעין מסוימים, הן ביחס לאנשים כפרט והן ביחס לחברות. עיקר העסקאות והרישומים ביחס למקרקעין בישראל מתבצעים ברשויות להלן:

 • לשכת רישום המקרקעין – טאבו.
 • רשות מקרקעי ישראל (רמ”י).
 • חברה משכנת.
 • רשם המשכונות.
 • רשם החברות.

רישום זכויות בטאבו - ען''ד עמית סלע

מספר גופים העוסקים ברישום זכויות בטאבו 

לשכות רישום המקרקעין 

בישראל יש תשע לשכות רישום מקרקעין – ירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע, פתח תקווה, נצרת, נתניה, חולון ורחובות (יש גם שלוחות בנוסף – בחדרה, באשדוד ובעכו).

מפקחים על רישום המקרקעין 

בישראל תשע לשכות של מפקחים על רישום המקרקעין שמטפלות גם בדיונים שיפוטיים שנוגעים לבתים משותפים ורישומם.

לשכת הסדר זכויות מקרקעין 

חמש לשכות הסדר – בירושלים, תל אביב, חיפה, נצרת ובאר שבע.

לשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות 

לשכה ארצית הרושמת הליכי פרצלציה שמקום מושבה בירושלים.

הפרצלציה למעשה היא איחוד וחלוקה של מקרקעין שמטרתם לתרגם את החלוקה המופיעה בתוכנית בניין עיר (תב”ע) לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין בלשכות רישום המקרקעין. תהליך המדידה מתבצע באמצעות מודד מוסמך המאושר ומבוקר על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה ועל ידי המרכז למיפוי ישראל.

 • הרישום בטאבו – נותן תוקף חוקי לרישום בפנקסי המקרקעין, עסקאות נוגדות ותקנת השוק במקרקעין
 • הרישום בטאבו – משביח את ערך הנכס
 • הרישום בטאבו – הליך העברת זכויות מהיר וזול

רישום זכויות בטאבו – היכן נרשום

ישנם נכסים גם הרשומים ברשות מקרקעי ישראל שמפיקה בין היתר אישור זכויות.

“אישור זכויות” הינו מסמך חתום ע”י רמ”י ובעל תוקף משפטי. האישור מכיל מידע על הזכויות בנכס או החברה המשכנת הפועלת מטעמו.

במקביל, ישנן גם חברות משכנות הנותנות סוג של אישורי זכויות.

הרישומים השונים והעיקריים שנמצא בנסח הטאבו/ אישורי הזכויות :

 • בעלות
 • שכירות
 • הערות אזהרה למיניהן
 • זכות קדימה וזיקת הנאה
 • בעלות משותפת – מושעא
 • בית משותף

רישום זכות בטאבו תל אביב - עורך דין עמית סלע

רישום הערת אזהרה בטאבו

 • הערת האזהרה נועדה למנוע מבעל המקרקעין שהתחייב לעשות עסקה עם קונה א’ מלעשות עסקה סותרת עם קונה ב’ באותם המקרקעין. בדרך זו מובטחת זכותו של קונה א’
 • ההערה גם נועדה להגן על הרוכש מפני עיקול, פשיטת רגל, כינוס נכסים או צו פירוק שהוטלו על הנכס או על בעליו לאחר ביצוע העסקה

כשהנכס רשום ואפשר להציג למשל נסח טאבו לרישום מסודר, קיימות פחות חשיפות, הנכס פחות מורכב משפטית במסגרת הליך מכירתו וגם שוויו של הנכס לא פוחת בגלל פגם ברישום.

כמובן, כשהנכס רשום, החשיפה המשפטית לעסקאות נוגדות או סותרות קטנה עד לא קיימת.

עורך דין מומחה ברישום זכויות בטאבו

למשרדנו מומחיות מיוחדת בתחום הנדל”ן בכל הקשור ברישום עסקאות, עם ניסיון רישומי של אלפי עסקאות בכל גורמי הרישום השונים ובכללם לשכת רישום המקרקעין – הטאבו, רשות מקרקעי ישראל, חברות משכנות, מינהל אזרחי ביו”ש ועוד ועוד.

משרדנו מייצג מגוון רחב של עסקאות בכל התחומים לרבות התחדשות עירונית ובעל ידע וניסיון מיוחד על מנת לבצע רישומים שלא בוצעו משך שנים ולרבות מול כל הרשויות הרלוונטיות, לרבות רישומי בתים משותפים.

עם ניסיון שכזה, עורך דין מקרקעין ממשרדינו יפעל בשמו של כל בעל זכויות בצורה מיטבית ולהביא לרישום זכויות סדור ומתחייב בדין.

ככל ויש למי מכם בעיית רישום כלשהי או צורך ברישום כלשהו – פנו אלינו.

תחומי התמחות נוספים