מחלקת נדלן - ליווי אישי ליזמים ופרטיים עורך דין נדלן עמית סלע

תוכן עניניים

דיני מקרקעין הינו תחום משפטי רחב היקף העוסק בכל הסוגיות וההיבטים המשפטיים הנלווים לענף הנדל”ן. תחום משפטי זה מבוסס על מספר חוקים המונהגים במדינת ישראל, לרבות, חוק המקרקעין (תשכ”ט 1969) במסגרתו מוסדרים כל ענייני המשפטי האזרחי הנוגעים למקרקעין, חוק התכנון והבנייה (תשכ”ה 1965) במסגרתו מוסדר פועלם של מוסדות התכנון בישראל, חוק המכר דירות (תשל”ה 1974) שמטרתו הקניית זכויות והגעה על רוכשי דירות, חוק הגנת הדייר (תשל”ב 1972) הקובע את חובותיהם וזכויותיהם של בעל הנכס והדייר המוגן, וחוקים נוספים העוסקים בהיבטים השונים הנלווים לכל עסקת מקרקעין כזו או אחרת, לרבות, רישוי, מיסוי וכדומה.

עורך דין נדלן וחוק המקרקעין

חוק המקרקעין המונהג בישראל מאז שנת 1969, הוא אחד מהחוקים המרכזיים בתחום המשפט האזרחי הנוגע לענייני מקרקעין. חוק זה מגדיר בין היתר מהן עסקאות מקרקעין, מהי בעלות והחזקה במקרקעין, מהי דרישת הרישום בנוגע לעסקאות מקרקעין, מהי שותפות במקרקעין והיבטים נוספים הקשורים לצרכי השלמתה של עסקת מקרקעין כזו או אחרת.

עו”ד נדלן וחוק תכנון ובניה

חוק התכנון והבנייה המונהג בישראל מאז שנת 1965, הינו חוק המסדיר בין היתר את פועלם של כלל מוסדות התכנון בישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית, ובניהן: וועדות התכנון הארציות, המחוזיות והמקומיות. מוסדות אלו אחראיות בין היתר על מתן היתרי בנייה ליזמי נדל”ן ואנשים פרטיים, ולכן, חלק מתפקידי הוועדות השונות הוא לדון בתכניות הבנייה השונות המוגשות אליהן. על פי חוק, בסמכות הוועדות השונות לאשר ו/או לשנות ו/או לפסול תכניות בנייה כאלו ואחרות. חשוב לציין ש- חוק התכנון והבנייה כולל בתוכו גם פירוט על סוגי העבירות השונות בענף הבנייה ואת סוגי העונשים המוטלים בגין כל עבירה.

פרוייקט נדלן משרד עורך דין נדלן עמית סלע

בדומה לכל תחום משפטי אחר, גם בתחום דיני נדל”ן, נעשים תיקונים בחוק בהתאם לקביעת המחוקק. לאורך השנים, הוחלו מאות תיקונים על כל אחד מהחוקים בתחום המקרקעין, וזאת בנוסף לייזום תכניות שונות בענף הנדל”ן דוגמת תכנית מתאר 38 הידועה בשמה המקוצר: תמ”א 38.

תמ”א 38 – מה חשוב לדעת?

תמ”א 38 או בשמה המלא: תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, היא למעשה אוסף של תקנות אשר נועדו לצרכי טיפול בסיכונים השונים הנובעים מרעידת אדמה. תכנית זה אושרה על ידי ממשלת ישראל במהלך שנת 2005 ומאז ועד היום התווספו לגביה תקנות חדשות המרחיבות למעשה את היקף זכויות הבנייה בפרויקטים שונים מסוג תמ”א 38.

ייזום פרויקטים מסוג תמ”א 38 מתאפשר גם ללא צורך בקבלת היתר בנייה לחיזוק מבנה, כאשר זכויות בנייה מכוח התכניות כפופות לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אולם חשוב להבהיר כי הסירוב לקבלת היתרי בנייה, אינו יכול להינתן על רקע שיקולים תכנוניים רגילים אלא מטעמים מיוחדים בלבד, לרבות, התנגדות חלק מבעלי הדירות בבניין לתכנית היתר הבנייה. הסוגיות המשפטיות הנלוות לפרויקטים מסוג תמ”א 38 ו/או לכל עסקת מקרקעין אותה אתם מעוניינים לבצע, מחייבות אתכם בשכירת שירותיו של משרד עו”ד מקרקעין העוסק ומתמחה בתחום דיני נדל”ן.

עורך דין נדלן – מספר מילים על נחיצותו ופועלו

קרוב לוודאי שכל אחד ואחת מביניכם יידרש לשירותיו של עו”ד מקרקעין בשלב כזה או אחר במהלך החיים, וזאת לנוכח העובדה הפשוטה שרבים מביניכם עתידים למצוא את עצמם מעורבים (לפחות פעם אחת בחיים) בביצוע עסקת מקרקעין כזו או אחרת וכן בסוגיות של תכנון ובניה העלולות להתעורר מעת לעת אל מול הוועדות השונות.

היקף השירותים המשפטיים המוצע לכם על ידי משרד עורכי דין גדול ומוביל בתחום המקרקעין, חולש על כל ההיבטים המשפטיים הנלווים לתחום משפטי זה, החל מניסוח חוזי שכירות וחוזי עסקאות מכר פשוטות, דרך טיפול מתמשך בעסקאות נדל”ן מורכבות יותר כגון:

ייזום פרויקטים בתחום התחדשות עירונית כגון עבודות תמ”א 38 או פרויקט פינוי בינוי ליווי משפטי לעסקאות קומבינציה של מתחמי מגורים ועד טיפול משפטי בעסקאות נדל”ן מניב בארץ ובחו”ל. שירותים משפטיים אלו ונוספים, מיועדים ומותאמים לכל אחד ואחת מביניכם הנדרש לשירותי עו”ד מקרקעין, וכל זאת בהתאם לסוג ואופי העסקה, היקפה הכספי ומורכבותה המשפטית.

 שירותים משפטיים עורך דין מקרקעין עמית סלע

מחלקת הנדלן במשרדנו היא מחלקת בוטיק עם שירות אישי מיוחד ונחשבת כמובילת שוק בכל הקשור לפרויקטים בנדל”ן וליווי עסקאות גדולות ומורכבות. הניסיון המעשי הרב מאפשר לנו ללוות ולבצע כל פרויקט בצורה מיטבית, בטיפול אישי וצמוד של שותף המחלקה.

המחלקה מלווה את לקוחות המשרד בכל סוגי פעילות הנדל”ן והיבטיו ובטיפול בעסקאות מורכבות ורחבות היקף, הן בארץ והן במדינות שונות מעבר לים, וביניהן: פולין, פורטוגל, גרמניה.
שירותיה המשפטיים של המחלקה, עוסקים בין היתר ב:

 • עסקאות נדל”ן מניב
 • עסקאות מכר/רכישה (מגרשים, יד שניה וכו’)
 • עסקאות שכירות מורכבות, נדל”ן מסחרי (קניונים, מרכזים מסחריים, מבני משרדים וכו’)
 • עסקאות נדל”ן בענף המלונאות
 • מתן שירותים משפטיים לקבוצות רכישה, יזמי פרויקטים בתחום התחדשות עירונית,
 • ייצוג דיירים במבנים המיועדים לפרויקטים מסוג פינוי בינוי ו/או תמ”א 38.
 • עסקאות קומבינציה ושיתוף, פיתוח בניה, קרקע ובנייה למגורים (כולל מגורי יוקרה)
 • איגודי מקרקעין, לרבות, ליווי וטיפול מלא בתאגידי השקעה בנדל”ן

מחלקת הנדל”ן גם מטפלת בכל עסקה ועניין באופן מלא, וזאת החל משלב בדיקת הנאותות וההתקשרות לרכישת המקרקעין, תוך דגש על מבנה העסקה, ליווי בשלבי ההערכות והתכנון של הפרויקט, כולל טיפול מול רשויות, התקשרות עם נותני שירותים למיניהם, טיפול בהתקשרות בהסכמים עם רוכשי נכסים, טיפול שוטף בנושאים שונים בפרויקט ועד לטיפול ברישום הזכויות ובתים משותפים.

הטיפול המשפטי של לקוחותינו, הינו בכל שלבי הפיתוח, ההקמה והשיווק, בכל ההיבטים הקשורים ו/או המשלימים בעסקה ובכלל זה גם בהליכי תכנון רכישת הקרקע, מימון, ניהול משא ומתן וגיבוש התקשרויות עם קבלנים, מתכננים וספקי שירותים, ליווי מול מוסדות בנקאיים ו/או פיננסיים מממנים וכן מול גופים שלטוניים כגון: הרשות המקומית, גורמי התכנון (בשלבי הכנת תב”ע, התנגדויות, היתר בניה וכו’) וכיו”ב.

בנוסף, למחלקה ידע וניסיון רב בטיפול בנכסים המנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל (לרבות ביחס לתחום המגורים ו/או המגזר החקלאי), כולל היכרות עם החלטות ונוהלי רמ”י השונים (לרבות בעסקאות השבה של קרקע חקלאית ושיווקה במכרז/במכר למגורים), עסקאות פיצול ושינוי ניצול, השגות למול משרדי השמאי הממשלתי בהפחתות תשלומים שונים לרמ”י, רישומי קרקעות ועוד.

במסגרת הפרויקטים שטופלו נכללים מכירת קניון דיזינגוף סנטר תל אביב – עסקה בהיקף של 300 מיליון ש”ח; רכישת קניון G בכפר סבא בהיקף של 350 מיליון ₪ על כל שלבי רכישת הקניון והרחבת שטחיו; טיפול בעשרות עסקאות נדל”ן בתחומי המשרדים, מלונאות, מסחרי (שטחי מסחר, תעשייה, חניונים ועוד) בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

מחלקת הנדל”ן במשרדנו מטפלת בחברות ובגופים גדולים ומשמעותיים בישראל ובחו”ל ומספקת ייצוג שוטף לחברות נדל”ן מהמובילות והגדולות במשק ולחלק נכבד מהפרויקטים ומעסקאות המקרקעין הגדולים ביותר של חברות מסחריות שונות, יזמים, בעלי נכסים, חברות אחזקות, חברות יזמוּת ויזמים פרטיים. מחלקת הנדל”ן גם מלווה חברות ביטוח, גופים יזמיים (פרטיים וציבוריים), חברות בניה וקבלנות, קבוצות רכישה ועוד.

במסגרת המחלקה מטופלים גם הליכים משפטיים הקשורים לנדל”ן על כל היבטיהם כגון הליכים בבתי המשפט, וכן ייצוג בפני ערכאות שונות כגון ועדות ערר, המפקח על הבתים המשותפים, בגישורים ובבוררויות. המחלקה מתמחה במחלוקות שונות הנוגעות לנכסי מקרקעין, סכסוכים בין מזמין לקבלן, פירוק שיתוף במקרקעין וסכסוכים בין שותפים, תביעות ליקויי בניה, סכסוכים בין משכירים לשוכרים ועוד.
מחלקת הנדל”ן הינה מחלקת בוטיק המאופיינת בידע רב ומקצועי, במיומנות ובמוניטין רב.

עורך דין נדלן -משרד עו''ד עמית סלע

מעטפת משפטית מלאה ע”י עורך דין נדלן מומחה

כאחד ממשרדי עריכת הדין המובילים בישראל בתחום דיני מקרקעין, אנחנו במשרד עמית סלע ושות’ עורכי דין למקרקעין, מספקים מעטפת משפטית מלאה לכל אחד ואחת מלקוחותינו, וכל זאת בהתאמה מלאה לאופי וסוג הפעילות הנדל”נית בה הוא מעורב. משרדנו מאופיין בין היתר בשירות אישי ורמת זמינות מיידית וגבוהה, כאשר הטיפול המשפטי בלקוחות המשרד מנוהל על ידי עו”ד עמית סלע.

היקף השירותים המשפטיים המוצע לכם במשרדנו, לצד הידע, הניסיון וההיכרות המעמיקה שלנו עם ענף הנדל”ן בכלל ותחום דיני מקרקעין בפרט, מאפשר גם לכם ליהנות מאופטימיזציה מלאה בין סוג ואופי הפעילות הנד”לנית בה אתם מעורבים לבין ההיבטים המשפטיים הנלווים אליה.

מעוניינים להכיר את פועלו המשפטי מקרוב? אנו מזמינים גם אתכם ליצור איתנו קשר עוד היום ולהבטיח לעצמכם שירות מקצועי ויחס אישי לאורך כל הדרך. לפרטים נוספים ותיאום פגישת ייעוץ ראשונית עם עורך דין מקרקעין בתל אביב עמית סלע וללא כל התחייבות לחצו כאן

שיתוף :

שאלות ותשובות על משרד מקרקעין עמית סלע

 • עסקאות מכר פשוטות של מקבלן ודירות יד 2
 • תמ”א 38
 •  תכנון ועסקאות בינלאומיות
 • ייצוג לקוחות פרטיים בארץ ובחו”ל חברות קטנות וגדולות ואנשי עסקים המובילים במשק
 • ליווי שוטף של עסקאות,נדלן מניב, פינוי בינוי 
 •  ליטיגציה
 • ייצוג בעסקת מכירה של דיזינגוף סנטר בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
 • ייצוג בעסקת מכירת החניון היקר בישראל נמכר בסכום של כ- 19.2 מיליון ₪.
 •  ייצוג נתבעים בתביעה על סך של כ – 17 מיליון ₪.
 •  ייצוג במכירת פעילות ושכירות של בתי מלון בישראל בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
 •  ייצוג בבתי המשפט (לרבות בבית המשפט העליון) בסוגיות נדל”ן מורכבות.

עסקאות מקרקעין החל משכירת דירה וכלה בקניית נכס מסחרי דורשות הבנה וידע רב כדי להימנע מטעויות שעלולות לעשות כסף רב , במהלך חייכם קרוב לוודאי שתבצעו עסקת נדלן , חשוב לבחור משרד עורך דין בעל ניסיון ומקצועיות רבה

שכר טרחתו של עורך נדלן שונה מעסקה לעסקה , בעסקאות מכר פשוטות שכר הדירה יהיה הרבה יותר נמוך מאשר עסקאות מסובכות של קניונים , עסקאות פינוי בינוי , תמ”א 38 , עסקאות נדלן בפורטוגל, במשרד עו”ד עמית סלע הניסיון הידע והמקצועיות מעל הכל

תחומי התמחות נוספים