עדכון מדרגות והפחתת מס רכישת דירת מגורים: שנת 2021

תוכן עניינים

ביולי 2020 אישרה וועדת הכספים של הכנסת הפחתת מס רכישה למשקיעי נדל”ן. מדרגות המס ירדו מ-8% ל-5% במטרה להגדיל את ההשקעות בשוק הנדל”ן בישראל. בוטלה הוראת השעה משנת 2015 ותיקון חוק מיסוי המקרקעין נכנס לתוקפו וקבע הפחתה בתשלומי מס רכישת דירה לבעלי דירה אחת ומעלה. הבאנו לכם את מדרגות המס המעודכנות לשנת 2021 ודוגמה לביצוע חישוב המס טרם השינוי ואחריו, המשיכו לקרוא!

מדרגות מס רכישה ושיעור המדד

מדרגות מס הרכישה התעדכנו בהתאם לשיעור המדד, ובשורה התחתונה רוכשי הדירות, המשקיעים, ישלמו מס רכישה מופחת. אחת לשנה, מדרגות מס הרכישה מתעדכנות בהתאם לעליית המדד השנתי. בשנת 2021 חלה עלייה במדד שבעקבותיה עסקאות רכישה שבוצעו החל מתאריך 16.01.21 עד תאריך 15.01.22 יחויבו במס רכישה מופחת לרוכשי דירה ראשונה.

התיקון לחוק מיסוי מקרקעין ממשיך תיקונים קודמים כמו: רכישת דירה של תושבי חוץ, מיסוי דירות יוקרה ועוד, ושם לנגד עיניו את סדרי העדיפויות במדיניות המקרקעין בישראל ואת חוק ההסדרים והשינויים המועברים באמצעותו בחוקים ותקנות מיסוי המקרקעין כגון: מס רכישה ומס שבח.

בשנת 2020 ניתן פטור מתשלומי מס רכישה דירה ראשונה בשווי של 1,744,505 שקלים ממחיר הדירה, ומשנת 2021 נקבע כי יינתן פטור ממס רכישה בעת רכישת דירה ראשונה או דירה שנייה חלופית (בתנאי שהדירה הראשונה תימכר שנה וחצי מיום רכישת הדירה החלופית) על שווי של 1,747,865 ממחיר הדירה.

מדרגות מס רכישת דירת מגורים ראשונה לשנת 2021

בהתאם להוראת השעה בחוק מיסוי המקרקעין תושב ישראל יידרש בתשלום מס רכישה על פי מדרגות המס הבאות:

 • על סכום ששוויו 1,747,865 – לא ישולם מס רכישה
 • משווי 1,747,865 ועד 2,073,190 – מס הרכישה יעמוד על 3.5%
 • משווי 2,073,190 ועד 5,348,565 – מס רכישה יעמוד על סך 5%
 • משווי 5,348,565 ועד 17,828,555 – מס רכישה יעמוד על 8%
 • משווי 17,828,555 ומעלה – מס רכישה יעמוד על 10%

מס רכישה דירה

מדרגות מס רכישת דירה נוספת לשנת 2021

מדרגות המס העדכניות נכנסו לתוקפן החל מתאריך 16.01.21 ועד תחילת 2022:

 • על סכום ששוויו 1,294,770 – מס הרכישה יעמוד על כ-5%
 • משווי 1,294,770 ועד 3,884,295 –מס הרכישה יעמוד על כ-6%
 • משווי 3,884,295 ועד 5,348,565– מס הרכישה יעמוד על כ-7%
 • משווי 5,348,565 ועד 17,828,555– מס הרכישה יעמוד על 8%
 • משווי 17,828,555 ומעלה – מס רכישה יעמוד על 10%

מדרגות מס רכישה לעולה חדש

תקנה 12 לחוק מיסוי מקרקעין מעגנת את זכאותו של רוכש דירה המוגדר “עולה” ומקנה לו הטבות בתשלומי מס רכישה בעת רכישת נכס לעסק או למגורים. תקופת זכאותו להטבות מס רכישה במסגרת החוק היא בשנה הראשונה (גם טרם עלייתו לארץ) ועד ל-7 שנים ממועד עלייתו ארצה.

להלן מדרגות מס רכישה לעולה (נכון לשנת 2021):

 
 • חלק ששוויו עד 1,842,155 שקלים – 0.5% מס רכישה
 • חלק ששוויו גבוה מסכום של 1,842,155 שקלים – 5% מס רכישה

מס רכישה לעולה דוגמה:

אם תושב ישראל רוכש דירה יחידה, מס רכישה דירה ראשונה בשווי 2,000,000 יעמוד על סך 8,825 שקלים.

לעומת זאת, תושב ישראל שרוכש דירה נוספת, מס רכישה דירה שניה עד שווי 2,000,000 שקלים יעמוד על סך 107.052 שקלים (המחירון מעודכן עד ינואר 2022).

למעשה, משנת 2013 ואילך, שיעור מס רכישה על נכסים נוספים שאינם משמשים דירת מגורים כגון: מגרש, חנות, בניין ועוד, עומד על כ-6%.

ישנם מקרים בהם יינתן החזר של 1/6 מסך מס הרכישה ששולם (כ-1% מעלות הרכישה), להלן התנאים להחזר:

 
 1. כאשר מס הרכישה לא נחשב בניכוי כהוצאה במס הכנסה.
 2. כאשר הרכישה היא מימוש זכות במקרקעין, ולפי תב”ע אפשר לבנות דירה אחת שמיועדת למגורים.
 3. כאשר תוך שנתיים ממועד הרכישה התקבל היתר בנייה.

בעת רכישת דירה, קיימים תשלומי מס רכישה שמשתנים בהתאם לעלות הדירה, להטבות של תושב חוץ או תושב ישראל, ולקריטריון האם הדירה שנרכשה היא דירה ראשונה או דירה נוספת. ניתן לצמצם באופן משמעותי את מס הרכישה באמצעות תכנון מס. תכנון מס מקצועי ומדויק שמתבצע על ידי עורך דין מקרקעין יוכל לחסוך לכם עשרות ואף מאות אלפי שקלים, כמובן, בכפוף לחוק.

ליצירת קשר עם עו"ד עמית סלע התקשרו
052-599-3204 או שלחו פרטים:

הקלות במס רכישה דירה שניה

על פי החוק, ישנה אפשרות של הקפאת תשלום מס על דירה שניה, ותשלום מס רכישה דירה ראשונה, במקרים בהם בעל הנכס מתחייב למכור את הדירה הראשונה תוך שנה וחצי ממועד רכישת הדירה הנוספת. במידה והדירה לא תימכר במועד הזמן הזה, יאלץ בעל הדירה לשלם את סכום מס הרכישה בתוספת ריבית פיגורים והצמדה.

חשוב לציין, בהתאם לסעיף 3 בחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף קורונה החדש התש”ף 2020) התקופה שחלה מחודש מרץ 2020 ועד אוקטובר 2020 לא תילקח בחשבון במסגרת השנה וחצי של חובת המכירה של הדירה הראשונה. כמו כן, במסגרת תיקון תקנות החוק, במקרים בהם המוכר נדרש למכור את הדירה בין התאריכים מרץ 2020 ועד ליוני 2021, ניתנה הארכת תקופת ההתחייבות מ-7 חודשים לתקופה של 16 חודשים.

מס רכישה לנכה – מדרגות מס לשנת 2021

על פי תקנות מיסוי המקרקעין ישנן הקלות במס רכישה והפחתת מדרגות המס, במקרים בהם רכישת הדירה בוצעה במטרה לשמש למגורים לרוכש. בין הנכויות ניתן למצוא בני משפחה שכולה, עיוורון, פגיעה בריאותית משמעותית עקב מחלה ועוד.

מס רכישה דירה ראשונה לנכה

במקרים בהם מדובר ברכישת דירה ראשונה על ידי נכה, או שלפי החוק קיימת ברשותו דירה נוספת אך יש לו זכאות להטבות מס רכישה כדירה יחידה) הרוכש זכאי לקבל הקלות במס הרכישה, מדרגות מס מופחתות ואף לעיתים גם פטור מלא עקב נכות.

מדרגות מס רכישה לנכה:

 

1. במקרים ששווי הדירה הנרכשת עד 2,500,000 שקלים:

2. שווי דירה על סך 1,747,865 שקלים – אין תשלום של מס רכישה

3. שווי דירה גבוה מ-1,747,865 ועד לסכום 2,500,000 שקלים – מס רכישה של 0.5%

4. במקרים ששווי הדירה גבוה מ-2,500,000 שקלים – מס רכישה יהיה בגובה 0.5%

מס רכישה דירה שניה על ידי נכה

בעת רכישת דירה שניה לצורך מגורים, שאינה מוגדרת כדירה ראשונה של הרוכש, מס רכישה שיגבה יהיה בשיעור של 0.5% החל מהשקל הראשון ובלי הגבלה של שווי הנכס. כלומר, מס הרכישה המופחת יינתן גם במקרים רכישת דירת יוקרה.

חריגים לשימוש בהקלות מס לנכה

 

 • הקלות במס רכישה לנכה יינתנו פעמיים לאורך חייו, לצורכי מגורים בלבד.
 • ניתן לקבל פטור ממס רכישה עבור ילד נכה, הפטור יינתן להוריו של הילד בכפוף לקריטריונים בחוק.
 • במקרה של רכישת דירה על ידי שני בני זוג, כאשר אחד מהם נכה – יחויבו שני בני הזוג במס רכישה מופחת בשיעור של 0.5%.
 • אם שני יחידים רכשו זכות במקרקעין והם נישאו תוך שנה מיום רכישת הזכות – כל מס הרכישה שגבוה מ-0.5% יוחזר לבן הזוג.

לסיכום

אחוזי מס רכישה הופחתו באופן משמעותי בשנת 2021, וישנן הקלות משמעותיות לעולים חדשים ולנכים, אולי זאת ההזדמנות שלכם לקנות נכס. בכל מקרה כשיגיע הרגע תצטיידו בעורך דין מקרקעין מקצועי ואל תעשו את זה לבד. עורך דין עמית סלע מומחה במקרקעין, והוא יוכל לסייע לכם על הצד הטוב ביותר בביצוע עסקה בטוחה והשקעה מוצלחת, לייעוץ ראשוני צרו עימנו קשר, בהצלחה.

עו''ד עמית סלע

עו''ד עמית סלע

עו״ד עמית סלע, עו״ד בכיר בתחום הנדל״ן, התכנון ובניה והתחדשות עירונית מזה כ-20 שנים, שותף בכיר (בעבר) באחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל. עמית הינו מוסמך כמבקר פנים מטעם אוניברסיטת חיפה בהצטיינות יתרה וכן חבר בועדת מקרקעין של לשכת עורכי הדין.

דילוג לתוכן